About

RIMAFA – RICH MAN FASHIONS


Rimafa – Be A Gentleman!

Hotline: 0905 504 386

Website: //rimafa.com

Facebook: //www.facebook.com/rimafa.store/

Instagram: //www.instagram.com/rimafa.store/


CÁCH TÍNH SIZE GIÀY DA CAO CẤP RIMAFA

– Quý khách đi tất vào chân ( tất vẫn đi thường ngày: giày/mỏng ), đặt bàn chân lên trên một tờ giấy và vẽ một đường ở gót chân, một đường điểm ở ngón chân dài nhất – Đo độ dài từ gót chân đến điểm ngón chân dài nhất. Đối chiếu với bảng kích thước tương ứng bên cạnh.

Facebook Comments

Chia sẻ

Leave a Comment

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *